Podane dane osobowe są wykorzystywane tylko i  wyłącznie do przeprowadzania naszych działań rekrutacyjnych i selekcyjnych. Wszystkie dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze. Dane osobowe nigdy nie bȩdą udostȩpniane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celόw.

Imiȩ*
Invalid Input

Nazwisko*
Invalid Input

Płeć*
Invalid Input

Date of birth*
Invalid Input

Birthplace*
Invalid Input

Narodowość*
Invalid Input

Numer telefonu*
Invalid Input

E-mail adres*
Invalid Input

Kraj*
Invalid Input

Czy pracowałeś(aś) wcześniej w Holandii?*
Invalid Input

Czy masz prawo jazdy?*
Invalid Input

Which license?
Invalid Input

Od kiedy do kiedy jesteś dostȩpny(a) do pracy?*
Invalid Input

Till when will you be available
Invalid Input

Na jakie stanowisko aplikujesz?*
Invalid Input

Czy chcesz skorzystać z naszego mieszkania?*
Invalid Input

Dlaczego chcesz dla nas pracować?
Invalid Input

Zgadzam siȩ, że moje dane zostaną wykorzystane do skontaktowania siȩ ze mną.*
Invalid Input

Klikając poniższy przycisk, zgadzasz siȩ z naszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.